мрежа от български граждански организации

Граждани

Работим с убеждението, че гражданското участие е важно за развитието на съвременното общество. Като организация се стремим да участваме във формулирането на политики на местно и регионално ниво. Насърчаваме гражданите да вземат информирани решения.
Работим за развитието на местните медии

Медии

В ерата на дигиталните медии, хибридните войни и разколебаните ценности, вярваме, че независимите, силни и отговорни медии все още имат бъдеще. Наши ценности са свободата на словото, проверяването на фактите, отговорността пред аудиториите.
Насърчаваме местната артистична сцена

Арт

Работим с разбирането, че културата е ресурс за местно развитие. Насърчаваме местната артистична сцена в експерименталния арт, изкуството, свързано с интерпретиране на наследството. Организираме Регионални форуми за гражданско участие в културните процеси и реализация на политики за култура.
Фокусираме се върху достиженията и наследството

Наследство

Убедени сме, че дигитализацията на наследството e необходима стъпка за съхраняване и споделяне на мултикултурните ценности на 21 век. Работим с разбирането за това колко е важно да се съхранява културното наследство
Работим честно и прозрачно, с уважение и отговорност

Партньорства

Изградили сме устойчиви партньорства с културни оператори и институции, с местни и регионални власти и образователни средища, със социални партньори. Работим честно и прозрачно, с уважение и отговорност.

свържете се с нас

Контакти

Сдружение „Европейски пространства 21“
Седалище: Русе, ул. „Люботрън“ №10
Офис и адрес на управление: бул. „Липник“ №14
тел.: +359 898 386 351
e-mail: office@euspaces.org
www.euspaces.org