Граждански представители номинирани за членове на Обществения съвет по околна среда в Русе

Русе, 16.02.2022

Гражданският активист Виктор Стоянов беше номиниран за член на новосъздадения Обществен съвет по околна среда (ОСОС) в Русе, като представител на Сдружение „Европейски пространства 21“ и член на Гражданския екип за наблюдение по проекта „Граждански мониторинг за прозрачно управление“.

По настояване на гражданските организации, които участваха в първите две учредителни сбирки на експертно-консултативния орган към Община Русе, местната власт отвори широк достъп за номинации на представители на НПО и неформални групи, които да станат членове на ОСОС. Община Русе се вслуша в предложенията на екоактивистите за достъпен процес за излъчване на номинации. Все пак, последната дума ще има кметът на Община Русе Пенчо Милков, който трябва да назначи членовете на ОСОС.

Правилникът за работа на ОСОС беше обсъждан на две поредни заседания в началото на годината. Идеята е експертно-консултативният орган да оказва съдействие при провеждане на местните политики по околна среда; да допринася за повишаване на взаимодействието между институциите и граждански контрол върху опазването на чистотата на въздуха и водите.

Представители на Гражданския екип за наблюдение (ГЕН) Русе от сдружение „Европейски пространства 21“ участват в дискусиите от началото на структурирането на този първи по рода си форум в Община Русе.

––

ГЕН е създаден в рамките на проект „Граждански мониторинг за прозрачно управление“. Инициативата на Форум Гражданско Участие и неговите членове сдружение „Европейски пространства 21″ – Русе и Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – Бургас, се изпълнява с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.


Последни публикации

Акценти

Проект „Граждански мониторинг“

Амбицията ни е да идентифицираме основни слабос…

Проект „Извън рамките“

Проектът адресира проблемите, породени от новат…