Гражданско участие

Работим с убеждението, че гражданското участие е важно за развитието на съвременното общество. Като организация се стремим да участваме във формулирането на политики на местно и регионално ниво. Насърчаваме гражданите да вземат информирани решения. Използваме публичното пространство за позитивен диалог с власти и институции.

Сдружение „Европейски пространства 21“ е учредител на Форум „Гражданско участие“ – мрежа от български граждански организации, чиято мисия е да работи за общество, в което гражданите са овластени да участват активно, пряко и отговорно във вземането на решения и формирането на политики на местно, регионално, национално и европейско ниво.

Работим по проект „Граждански мониторинг за прозрачно управление“ за насърчаване на гражданското участие в общините Русе и Бургас, заедно с Форум Гражданско участие и Българското сдружение за насърчаване на гражданската инициатива.

Форум „Гражданско участие“