Проект

Извън рамките.
Креативност в общността чрез изкуство и диалог

  • 2020 – 2021

  • Финансираща институция: Национален фонд „Култура“, програма „Социално ангажирани изкуства“

  • Партньори: Сдружение „Еквилибриум“, Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, Комплекс за социални услуги за деца и семейства Русе, „Арена Медиа“

Общуването чрез изкуство в идеалния случай води до запознаване, преодоляване на страха и по-добър социален живот. Води и до насърчаване на младежи от уязвими социални групи за работа с изкуство. Предлагаме задълбочени взаимоотношения ВЪПРЕКИ и ВЪВ дистанцията чрез споделен креативен процес на създаване и представяне на мултижанров пърформанс, представен публично и в онлайн среда.

Проектът адресира проблемите, породени от новата алиенация в глобален план, причинена от ситуацията Covid19, и променения свят, в който живеем. Теми за дебат и очаквани промени в нагласите: Страх ОТ общуване / Страх И общуване; Дискриминация / Преодоляване на различията; Маргинализация / Толерантност; Приятелство, Радост, Любов, Емоции.

Тези теми вълнуват всички поколения, но са особено чувствителни за младите подрастващи хора, които в момента конструират своите ценностни системи и поведенчески модели.

Проектът предлага осмислянето на тези теми и проблеми чрез общуване по време на креативен процес между представители на маргинализирани групи млади хора /13-17 годишни, тийнейджъри/, техни връстници от Националното училище по изкуствата, хуманитарни и езикови гимназии, както и професионални артисти от Русе. Защото вярваме, че създаването на изкуство от дадена общност отключва потенциала и изравнява възможностите на различни групи хора.

Работата с младежите от основната целева група и поставянето им в условия на равноправно общуване с професионални артисти и техни връстници води до интеграция, изравняване на възможностите и по-широк достъп до култура.

Споделяме ноученото по време на проекта чрез видеонаръчник за работа в социално ангажирани изкуства. Тази ни практика на общуване чрез креативен процеси предлагаме на училища, които се нуждаят и проявят желание да работят с артисти за интеграцията и добруването на различни социални групи.

Станете ни приятели във Фейсбук 😀
https://www.facebook.com/ramkiteout

Други проекти

Европа в нас. Проект на продуцентска компания „Персей“

„Европа в нас“ обединява творческата енергия на екип артисти, които работят заедно през годините …
| euspace |

Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности: гарант срещу омразата в обществото

Темата за Холокоста е изпитание за всяко общество. В България днес се засилват езикът на омразата…
| euspace |

Културното наследство на дунавските рибари

Теренно проучване регистрира измеренията на културното наследство, обвързани с местната рибарска …

Извън рамките. Креативност в общността чрез изкуство и диалог

Проектът адресира проблемите, породени от новата алиенация в глобален план, причинена от ситуация…
| euspace |

Граждански мониторинг за прозрачно управление

Амбицията ни е да идентифицираме основни слабости и да предложим конкретни стъпки за подобряване …