Проект

Културното наследство на дунавските рибари.
Общността в Лом и Орсоя

  • 2020-2021

  • Финансираща институция: Национален фонд „Култура“, програма „Културно наследство“

  • Партньори: Регионален исторически музей Русе, Исторически музей Лом

Теренно проучване регистрира измеренията на културното наследство, обвързани с местната рибарска общност в град Лом и рибарниците в Орсоя. Събира и споделя знанията и уменията за изработване и употреба на традиционни уреди, знания за околната среда, животинския свят, за всекидневие и празници, традиционни храни и културен пейзаж.

Резултатите от теренното проучване бяха споделени в изложба, сборник с устни разкази и документален филм. Изложбата беше показана в музейните зали на Русе и Лом пред различни аудитории, с участието на герои от теренното проучване. Може да я разгледате тук:

Сборникът с устни разкази представя нематериалното културно наследство на местната рибарска общност в Лом. Разказите са структурирани според различни тематични ядра. Автор, съставител и редактор на изданието е проф. д-р Николай Ненов. Сборникът е със свободен достъп тук:

Гледайте филма на Арена Медиа „Рибари и пейзажи“, създаден по проекта. Сценарист и режисьор Цвета Ненова; оператори Димитър Липовански, Теодор Мечев; камера дрон Явор Мичев; интервюта на терен Цвета Ненова, проф. Николай Ненов, Силвия Трифонова-Костадинова; монтаж Теодор Мечев; асистент Христина Трифонова; музика Еnvato; научен консултант проф. д-р Николай Ненов. Със специални благодарности към героите: чичо Сашо от Орсоя, Любо и Цанко от Добри дол, Любомир Йорданов от Лом.

Други проекти

Европа в нас. Проект на продуцентска компания „Персей“

„Европа в нас“ обединява творческата енергия на екип артисти, които работят заедно през годините …
| euspace |

Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности: гарант срещу омразата в обществото

Темата за Холокоста е изпитание за всяко общество. В България днес се засилват езикът на омразата…
| euspace |

Културното наследство на дунавските рибари

Теренно проучване регистрира измеренията на културното наследство, обвързани с местната рибарска …

Извън рамките. Креативност в общността чрез изкуство и диалог

Проектът адресира проблемите, породени от новата алиенация в глобален план, причинена от ситуация…
| euspace |

Граждански мониторинг за прозрачно управление

Амбицията ни е да идентифицираме основни слабости и да предложим конкретни стъпки за подобряване …