Културно наследство

Убедени сме, че дигитализацията на наследството e необходима стъпка за съхраняване и споделяне на мултикултурните ценности на 21 век. Работим с разбирането за това колко е важно да се съхранява културното наследство в синхрон с устойчивото развитие, за подкрепа на локалните идентичности в европейски контекст и за използването на културата като ресурс за местно развитие.

Сдружение „Европейски пространства 21“ работи в партньорство с професионалисти от музеите в България за съхраняване, интерпретиране и остойностяване на нематериалното наследство. Изследваме социокултурни общности, като използваме дигитални средства за съхраняване на местната памет и популяризиране.

Фокусираме се върху достиженията и наследството на еврейските общности, рибарските общности по река Дунав, историята и паметта за жените в историята. Допринасяме за популяризирането на живите човешки съкровища и световните паметници на културата от системата на ЮНЕСКО в България.

Проект „Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности: гарант срещу омразата в обществото“

Проект „Културното наследство на дунавските рибари. Общността в Лом и Орсоя“

Проект „Жените в историята“