Отговорни медии

В ерата на дигиталните медии, хибридните войни и разколебаните ценности, вярваме, че независимите, силни и отговорни медии все още имат бъдеще. Наши ценности са свободата на словото, проверяването на фактите, отговорността пред аудиториите.

Сдружение „Европейски пространства 21“ е създател на Медийния фестивал „Българската Европа“. Събитие с 15-годишна история: конкурсна телевизионна програма и документална филмова програма фокусират българските постижения в сектори като разследваща журналистика, реформа в съдебната система, социално включване. Специална младежка филмова селекция.

Работим за развитието на местните медии, които допринасят за силни и устойчиви местни общности. Насърчаваме млади хора към активно медийно присъствие според общоприети ценности за честност, обективност и безпристрастност.

Медиен фестивал „Българската Европа“