Социално Изкуство

Работим с разбирането, че културата е ресурс за местно развитие. Насърчаваме местната артистична сцена в експерименталния арт, изкуството, свързано с интерпретиране на наследството. Организираме Регионални форуми за гражданско участие в културните процеси и реализация на политики за култура.

Сдружение „Европейски пространства 21“ е сред малкото неправителствени организации, фокусирани върху социално ангажираното изкуство. Проектът ни „Извън рамките“ увлича деца и младежи от маргинализирани общности да участват в креативен процес с техни връстници и професионални творци, за по-широк достъп до изкуство и култура.

Водени сме от убеждението, че създаването на изкуство от дадена общност отключва потенциала и изравнява възможностите на различни групи хора. Общуването чрез изкуство в идеалния случай води до запознаване, преодоляване на страха и по-добър социален живот. Води и до насърчаване на младежи от уязвими социални групи за работа с изкуство.

Извън рамките“