В Русе създават Обществен съвет по околна среда като резултат от активно гражданско участие

Експертно-консултативният орган ще оказва съдействие при провеждане на местните политики по околн…