Еслица Попова показва „Тук и Там. Термометър на социалната държава“

рбите си, виждам световете на героите ми.

Граждански представители номинирани за членове на Обществения съвет по околна среда в Русе

Гражданският активист Виктор Стоянов беше номиниран за член на новосъздадения Обществен съвет по …

Общественият съвет по култура настоява за повече средства в бюджета на община Русе за 2022

Общественият съвет по култура (ОСК) и Постоянната комисия по култура към Общинския съвет в Русе д…