Канал „Изящни изкуства Север Изток“ представя 600 творби на съвременни творци

Русенската премиера кани зрители на 30 ноември в Художествената галерия 600 творби на повече от 5…

Летни истории посред зима с Еслица Попова

„Летни истории посред зима“, създадени от визуалната артистка Еслица Попова, оживяха в Хуманитарн…

Еслица Попова показва „Тук и Там. Термометър на социалната държава“

Когато създавам творбите си, виждам световете на героите ми. Чувам звуците, които те издават или …

Граждански представители номинирани за членове на Обществения съвет по околна среда в Русе

Гражданският активист Виктор Стоянов беше номиниран за член на новосъздадения Обществен съвет по …

Общественият съвет по култура настоява за повече средства в бюджета на община Русе за 2022

Общественият съвет по култура (ОСК) и Постоянната комисия по култура към Общинския съвет в Русе д…

В Русе създават Обществен съвет по околна среда като резултат от активно гражданско участие

Експертно-консултативният орган ще оказва съдействие при провеждане на местните политики по околн…

Новият сайт на сдружение „Европейски пространства 21“ вече оживя

Създаваме го, благодарение на участието ни в проекта „Граждански мониторинг за прозрачно управлен…

Партнираме с център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Русе в младежки обучения

Ще направим заедно две обучения за младежи гимназисти от Русе по теми, развиващи критично мислене…

Последни публикации

Акценти

Проект „Граждански мониторинг“

Амбицията ни е да идентифицираме основни слабос…

Проект „Извън рамките“

Проектът адресира проблемите, породени от новат…